JQuery Cycle Plugin - Basic Demo

弘法利生

佛法講座

104.08.08 - 上澈下定法師開示「覺知‧覺悟」


「佛說八大人覺經」

                                                                  後漢沙門安世高譯

  為佛弟子,常於晝夜,至心誦念八大人覺。

 第一覺悟:世間無常,國土危脆。四大苦空,五陰無我。.....

 

   安世高,名清,字世高,原是安息國太子,是一位集通曉天文、風角、醫學於
一身的佛教徒,在西域各國遠近聞名。父王死後,他深悟苦、空,厭離名器,不
繼承王位,把它讓給了叔父,自己出家修道。在漢桓帝建和二年(公元148年)
來到洛陽,可以說是佛經漢譯的創始人,他首先譯介了印度小乘佛教禪類的經
典。據說最後病死於會稽(今浙江紹興)。

 

   安士高的故事

   覺知‧覺悟